” You Can Heal Your Life “


” You Can Heal Your Life ” – Writer : Louise .L.Hay

– આપણાં દરેક અનુભવો માટે આપણે જ જવાબદાર હોઈએ છીએ.
– આપણાં મનમાં આવતો દરેક વિચાર આપણાં ભાવિનું સર્જન કરે છે .
– વર્તમાન ક્ષણમાં જ શક્તિનું કેન્દ્રબિંદુ હોય છે .
– દરેક વ્યકિત સ્વ- ધિક્કાર અને અપરાધભાવથી પીડાતો હોય છે .
– બધુ જ વિચારોમાં સમાયેલું હોય છે …ને વિચાર બદલવા આપણાં હાથમાં હોય છે .
– જાતને ચાહવા લાગીએ તો આપણું જીવન સરળ બની જાય એવી પૂરતી તકો છે .
લેખિકા કહે છે કે , આપણે જે આપીએ છીએ એ જ પાછું મેળવતા હોઈએ છીએ અને છતાં પણ આપણી ફરિયાદ હમેંશા સામા પક્ષે જ હોય છે .
જાણે અજાણે પરિસ્થિતી આપણે ઊભી કરીયે છીએ અને પછી દોષ બીજા પર નાખી દેવામાં સમય વ્યતિત કરીયે છીએ . તેવી જ રીતે જીવન કેવી રીતે જીવવું એના વિષે પણ આપણે જડ મંતવ્ય ધરાવતા હોય છે .

આજે સમસ્યા કોને નથી ? બધા એક યા બીજી રીતે સમસ્યાઓનો શિકાર બંતા જ હોય છે . ક્યારેક આપણી નકારાત્મક લાગણી આવી સમસ્યા ઉત્પન્ન કરે છે તો ક્યારેક આપણી જાણ બહાર આવી ક્રિયાઓ થઈ જાય છે ..પરંતુ એના મૂળ તો હમેંશા આપણાં મનમાં જ છુપાયેલા હોય છે જે આવા વખતે ઠેકડો મારીને બહાર આવે છે . ભૂતકાળની કોઈ બિના આપણાં આંતરમનમાં છુપાઈને બેઠી હોય છે અને કાળક્રમે તે ઊગી નીકળે છે ….ને આપણે હમેંશા ક્યાં તો ભૂતકાળ અથવા ભવિયષ્યકાલમાં રહેવાનુ પસંદ કરતાં હોઈએ છીએ ..પણ હકીકતમાં અહી જ ભૂલ થાય છે . વર્તમાનમાં જે વિચારો સભાનપૂર્વકના હશે એ જ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરશે અને ભૂતકાળને જેટલી જલ્દી વિદાય આપીએ એટલું જલ્દી આપણી જિંદગીમાં ખુશીનું આગમન થશે .

નાની નાની ક્રિયાઓ અને થેરાપી આ પુસ્તકમાં મળી રહે છે …જે વાંચીને એમ થાય કે , આ કાર્ય કરતી હશે ખરા ? તો હા , આ કાર્ય કરે છે . આ પુસ્તકની અમસ્તી જ ચાર કરોડ ઉપરાંતની કોપી ન વહેંચાય હોય ને !
આપણે આપણો દિવસ કેવી રીતે શરૂ કરવો ને આખા દિવસ દરમ્યાન શું કરવું ? આપણી વાક્ય રચનાઓ કેવી રાખવી ? ને આપણે વિચારો કેવી રીતે કરવા એ બધુ જ આ પુસ્તકમાં શીખવા મળે છે .

ને સાથે દરેક રોગ સાથે આપણી કેવી માનસિકતા જોડાયેલી હોય છે તે ખાસ શીખવા મળે છે ..જેથી કરીને આપણે જ આપણાં ડોક્ટર બની જઇયે અને આપણી માનસિકતા ચકાસતા થઈ જઇયે .
બદલાવ એમ રાતોરાત ન આવે પણ એ રસ્તે ચાલતા જઇયે તો દિવસ જલ્દીથી ઊગી નીકળે એ વાત નક્કી .
આપણાં મનના ઊંડાણમાં કોઈ વાત કે વલણ એટલું જડાઈ ગયું હોય છે જો એ વાતને સમજી જઇયે અથવા એના વિષે માહિતગાર થઈ શકીએ તો જલ્દીથી સાજા થવાય છે .

આવી સાજા થવાની અને જિંદગીને એક નવા જ વિચાર સાથે આવકારવાની રીત આ પુસ્તકમાંથી જરૂર મળી રહે છે .
હા ..વાત નવી છે ..ક્યારેક સ્વીકારી નહીં શકાય પણ એક વખત એની એક રીતને જો અમલમાં મૂકી જોશો તો બદલાવ જરૂર આવશે . આ જાત અનુભવની વાત છે ……તો આપ પણ અનુભવો અને જિંદગીનું એક નવું જ ગીત માણો….જે ગીતના રચિયતા આપ હો ..સંગીતકાર અને ગાયક પણ આપ જ હો .
અસ્તુ .

Hemal Maulesh Dave

Advertisements

પ્રતિભાવ..

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s