પીડાપગે પીડા કરી મારી બાઈ, પગે પીડા કરી…

લાખો ડગલાં ચાલી ચાલીને થાકી એવી નસું
ચાલણગાડીએ દીધો ધક્કો ને ખસી શકી ન તસું
તમ્મર ચડ્યા સાતે કોઠે તો યે સીધી ફરી
પગે પીડા કરી મારી બાઈ ..પગે પીડા કરી ..

ચોવીસ કલાકનાં ચોઘડિયામાં પાંચ કલાકની રાત
દોડી દોડીને થાકેલ પગ માંગતા રહ્યા નિરાંત
રૂંવે રૂંવે ફૂટેલ થાકે ફરિયાદ એવી કરી,
પગે પીડા કરી મારી બાઈ, પગે પીડા કરી…

દિવસો વિત્યા રાત્યું વિતી સહન ન થાય કોઈ ઘડી
બધા અભરખા હેઠા આવ્યાં ને એકલતા આડી પડી
આનંદી કાગડાની વાતે , પીડા રહી ગઈ જરી
પગે પીડા કરી મારી બાઈ ..પગે પીડા કરી..

સમયનો સંગાથ કેવો હોય જલ્દી લીધું જાણી
ટીવી,મૂવી,મોબાઇલ વળી પુસ્તકમાં જઈ ગૂંથાણી
અંતે ખાટલે પડ્યા પડ્યા કલમે પાછી ફરી,
પગે પીડા કરી મારી બાઈ, પગે પીડા કરી …

હેમલ મૌલેશ દવે
20/01/2020